Zvládanie bolesti

Október 2015

Riaditeľ odboru na Bogomoleckom inštitúte fyziológie, Národná akadémia vied, Ukrajina

AKO BIOPTRON POMÁHA ZMIERNIŤ ARTRITÍDU, BOLESTI SVALOV A KĹBOV, ZÁPALY A STUHNUTIA

Profesor Sergiy Gulyar napísal množstvo vedeckých článkov a kníh o liečivej terapii svetlom.

Výskum v oblasti neinvazívnej analgézie preukázal, že najviac nádejným spôsobom pre jej dosiahnutie je používanie polarizovaného svetla nízkej intenzity. To však nastoľuje otázku, ako preukázať účinky svetla na bolesť. V konečnom dôsledku je nemožné objektívne preukázať hladinu bolesti vnímanej človekom, kvôli deformujúcim vplyvom psychogénnych faktorov. V tomto prípade nám pomohli bežné psychologické mechanizmy bolesti u ľudí a cicavcov. Je všeobecne známe, že spoľahlivé dôkazy sa dajú získať iba testami na laboratórnych zvieratách. Pre tento zámer sa uskutočnili rôzne výskumy na Bogomoleckom inštitúte fyziológie, NAV na Ukrajine.

Väčšinu chorôb a zranení sprevádzajú rôzne typy tonickej, akútnej a vnútornej bolesti. Preto sme každý typ bolesti vyvolali individuálne a určili mieru pomoci svetla BIOPTRON pri vyvolaní analgézie. Použilo sa jedno polychromatické a sedem monochromatických spektier polarizovaného svetla (filtre zo sady TERAPIE FARBAMI). Tonická bolesť bola vyvolaná formalínovou injekciou do končatiny, akútna bolesť elektrickou stimuláciou chodidiel a vnútorná bolesť bola vyvolaná chemickým dráždením pobrušnice alebo črevnej sliznice. Bolestivé i nebolestivé reaktívne správanie bolo definované po aplikácii svetla na miesto bolesti, alebo na akupunktúrne body.

Experimenty preukázali, že pri tonickej bolesti, aplikácia svetla BIOPTRON na analgetický akupunktúrny bod E-36 výrazne potlačila reaktívne správanie na bolesť. Stupeň analgézie závisel od výberu miesta nasvietenia. Prah bolesti pri elektrickej stimulácii pokožky chodidla (akútna bolesť) sa zvýšil. Potlačenie vnútornej bolesti (až o 46,8 %) bolo zaznamenané po nasvietení analgetických akupunktúrnych bodov. Analgetický účinok jednotlivých farieb svetla bol rozličný. V každom prípade bola tonická bolesť výrazne nižšia ako pri placebo efekte. Červené svetlo sa ukázalo ako najúčinnejšie: Po nasvietení akupunktúrneho bodu E-36 bola analgézia 54,4 % a po jej aplikácii na zdroj bolesti až 64,1 % v závislosti od kontrolnej hodnoty. Biele svetlo zaujalo pri vyvolaní analgetickej reakcii druhé miesto (50 %).

Ďalej sa zistilo, že aplikácia svetla BIOPTRON na analgetické akupunktúrne body posilňuje analgetický účinok nízkych dávok neopiátov (Analgin) a narkotík (Tramal) pri tonickej a akútnej bolesti. Predošlá aplikácia svetla na akupunktúrne body sa taktiež preukázala ako účinná. Centrum bolesti v ľudskom mozgu reaguje na svetlo. Dokázal to fakt, že injekčnou aplikáciou blokátora opiátových receptorov (Naloxone) sa oslabil analgetický účinok svetla BIOPTRON.

Experimentálne dôkazy o vplyve polarizovaného svetla na akupunktúrne body majú veľký význam v praxi. Umožňujú neinvazívne používanie svetla BIOPTRON na analgetické, antistresové a profylaktické účely, ako aj na špecifické fyzioterapeutické úkony. Jedným z kľúčových mechanizmov pre dosiahnutie pozitívnych účinkov je využívanie funkčných dráh prepravujúcich elektromagnetickú energiu pozdĺž spojivových tkanív. Výsledkom je odstránenie nedostatku energie v patologických oblastiach a aktivácia opioidergického systému v mozgu.

Liečebné režimy, ktorých cieľom je uľaviť od bolesti, sú založené na týchto princípoch. Poly- a monochromatické polarizované svetlo dokáže pôsobiť na akupunktúrne body, mimonervové dráhy na prenos elektromagnetického signálu so zameraním na bolesť. Pri výbere miest nasvietenia sa odporúča využívať patogénny princíp, založený na určení primárnych a sekundárnych oblastí s individuálnym prístupom. Je logické používať tie body, ktoré majú analgetické účinky, vplývajú na imunitný systém a majú aj protizápalové účinky.

Keďže každú chorobu sprevádza bolesť, v tomto prípade nemá zoznam priamych indikácíí žiadne hranice. Na základe potenciálu svetla BIOPTRON a jeho schopnosti ovplyvňovať tonickú, akútnu a vnútornú bolesť sa priamo úmerne rozširuje aj zoznam lekárskych odporúčaní.
  • Jedna z mnohých publikácií profesora Gulyara o svetelnej terapii.