Imunitný systém

Január 2016

Odborníčka v oblasti fotomedicíny a fotoimunológie Inštitút cytológie, Ruská akadémia vied, Petrohrad, Rusko

ÚČINKY TERAPIE SVETLOM BIOPTRON NA IMUNITNÝ SYSTÉM

Natalia A. Zhevago, MD, PhD

Renomovaným ruským lekárom sa podarilo dokázať široký liečivý potenciál terapie svetlom BIOPTRON. Intenzívne sa používa v reumatológii, športovom lekárstve a rehabilitácii, na liečbu ochorení a poranení podporno-pohybového aparátu, v dermatológii a chirurgii (atopická dermatitída, akné, psoriáza, popáleniny, preležaniny, venózne vredy, "diabetická noha", post-traumatické a pooperačné rany, atď.), v kardiológii (na liečbu metabolického syndrómu), v kozmetike a stomatológii, atď.
Široké spektrum liečivých účinkov je výsledkom rôznych pozitívnych funkčných zmien vyvolaných svetlom v ľudskom tele: stimulácia krvného obehu v mikro a makrocievach, úprava transportných funkcií (vrátane prenosu kyslíka a detoxikácie), protizápalové, imunoregulačné, analgetické účinky.

Pri liečbe mnohých ochorení s pomocou svetla BIOPTRON je očividná účasť imunitného systému: hojenie rán, poranenia kože, niektoré ochorenia kĺbov a dýchacích orgánov (bronchiálna astma), atď. Snáď najlepšou ilustráciou pozitívnych účinkov svetla BIOPTRON na imunitný systém, je jeho úspešné používanie v liečbe a prevencii častých sezónnych vírusových ochorení dýchacích ciest, veľakrát komplikovaných sekundárnou bakteriálnou infekciou.

Ruskí pediatri dokázali, že terapia svetlom BIOPTRON pomáha v prevencii až 60 % chrípkových ochorení. Pri prvých príznakoch choroby, terapia svetlom podporuje rýchly ústup symptómov, znižuje riziko komplikácií 1,5 až 2-násobne a v 67 % prípadoch predchádza návratu choroby až na 6 mesiacov.

Terapia BIOPTRON vedie k úplnému zotaveniu a výraznému zlepšeniu stavu u 92 % detí, zatiaľ čo účinnosť medikamentóznej liečby nepresahuje 70 %. Pozitívne zmeny nastali po prvej terapii svetlom a po následnej 2. a 3. terapii ustúpil kašeľ, opuchy hrdla, zlepšilo sa dýchanie nosom, spánok, chuť do jedla, znížila sa únava a podráždenosť.

Klinické údaje dokazujú pozitívne účinky svetla BIOPTRON na priechodnosť priedušiek, na nervový systém, srdcovú činnosť, atď. Nastala aj úprava ukazovateľov krvi (počet leukocytov, hladina zápalových markerov a imunoglobulínov). Z týchto dôvodov zlepšuje terapia svetlom BIOPTRON účinky niektorých druhov vakcinácie: rýchlejšia tvorba protilátok a vo vyššej koncentrácii, s dlhšou dobou ich účinnosti.

Okrem toho je súčasťou procesu zotavovania aj lepšia mikrocirkulácia krvi a zásobovanie tkanív kyslíkom. Terapia svetlom BIOPTRON nemá žiadne vedľajšie účinky, žiadne vekové obmedzenie a dá sa používať už od prvého dňa života novorodenca. Táto metóda je nevyhnutnou súčasťou detských kolektívov (škôlky a školy), a mali by ju používať aj najzraniteľnejšie skupiny detí, trpiacich na diabetes, alergie či neurologické ochorenia. Terapia svetlom má imunomodulačné a protizápalové účinky, zlepšuje proces adaptácie organizmu.

Zreteľnú úpravu narušenej imunity, paralelne so zlepšením klinických ukazovateľov, zaznamenali ďalší ruskí autori, používajúci svetlo BIOPTRON v kombinácii so štandardnými liečebnými postupmi imunitných ochorení: pokožky (herpetické infekcie - herpes zoster, psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, atď.), kĺbov (reumatoidná artritída, Bechterevova choroba), ORL ochorení (zápaly mandlí, sinusitída, otitída, atď.).

Treba pripomenúť, že štúdie imunologických účinkov, vykonané našim Inštitútom cytológie na Ruskej akadémii vied, sa vo väčšine prípadov uskutočnili vďaka účasti zjavne zdravých dobrovoľníkov oboch pohlaví a rôzneho veku, t.j. priemerná štatistická vzorka obyvateľstva. Tento fakt poukazuje na možnosť úpravy parametrov imunitnej homeostázy, nielen pri liečbe niektorých konkrétnych patológií, ale aj v prípadoch neprítomnosti patologických zmien v organizme, a zároveň poukazuje na užitočnosť používania terapie svetlom BIOPTRON v zmysle prevencie.

Polychromatické polarizované svetlo je vďaka vedeckým dátam možné používať na úpravu protiinfekčnej a protinádorovej imunity, na účely prevencie a liečby niekoľkých ochorení s odlišnou etiopatogenézou. Pri zvýšenej koncentrácii IgA, prispieva svetlo BIOPTRON k lepšej ochrane slizníc, s cieľom liečby a prevencie infekcií dýchacieho traktu, akútnych dýchacích ochorení, ako aj alergických ochorení, ktoré sú často sprevádzané zníženou hladinou IgA.

Prognosticky priaznivo sa javí pokles koncentrácie imunitných komplexov v krvi, pretože je to jeden z mechanizmov eliminácie antigénov. Pokles niektorých zápalových cytokínov v krvi (IL-6, IL-12 and TNF-α), prevencia masívneho uvoľňovania iných zápalových faktorov (IL-1β), ako aj nárast objemu protizápalových cytokínov (IL-10 and TGF-β1) môže byť dôležitým mechanizmom protizápalových účinkov terapie svetlom BIOPTRON.

Stimulácia produkcie IFN-γ môže aktivovať bunkovú imunitu (fagocytózu monocytov/makrofágov, cytotoxickú aktivitu NK buniek a cytotoxických CD8+T-lymfocytov) a celkovo vedie k posilneniu protivírusovej a protinádorovej imunity. Absencia účinkov IL-1β a IL-4 ("vyvolávačov" alergie) umožňuje používanie terapie svetlom BIOPTRON na liečbu pacientov s alergiami. Inverzná závislosť účinkov svetla na počiatočnej hladine imunologických parametrov (počiatočné hodnoty) poukazuje na jeho regulačnú funkciu v imunitnom systéme.

Terapiu svetlom BIOPTRON odporúčame každej rodine ako súčasť prevencie, liečby a rehabilitácie.

KRÁTKE INFORMÁCIE:
Terapia svetlom BIOPTRON je jedinečná metóda imunomodulácie a adaptácie. Dokáže ochrániť nielen deti a dospelých pred sezónnymi infekciami dýchacích ciest, ale celkovo posilní organizmus po operáciách, zraneniach či v strese. Keďže terapia svetlom BIOPTRON zlepšuje protinádorovú imunitu, odporúčame ho aj ako prevenciu onkologických ochorení .

Reference List, (Dr. Zhevago et al.)

  1. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Glazanova T.V., Pavlova I.E., Bubnova L.N., Rosanova O.E., Obolenskaya K.D. Exposures of human body surface to polychromatic (visible + infrared) polarized light modulate a membrane phenotype of the peripheral blood mononuclear cells. Laser Technology. – 2002. – Vol. 12 (1). – P. 7-24.
  2. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Obolenskaya K.D. The regulatory effect of polychromatic (visible and infrared) light on human humoral immunity. Photochemical and Photobiological Sciences – 2004. – Vol. 3, №.1. – P.102-108.
  3. Bogacheva ON, Samoĭlova KA, Zhevago NA, Obolenskaia KD, Blinova MI, Kalmykova NV, Kuz'minykh EV.Enhancement of fibroblast growth promoting activity of human blood after its irradiation in vivo (transcutaneously) and in vitro with visible and infrared polarized light. –Tsitologiia. – 2004. – Vol.46(2). – 159-171.
  4. Zhevago N.A., Samoilova K.A. Pro- and anti-inflammatory cytokine content in the human peripheral blood after its transcutaneous and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Photomedicine and Laser Surgery. – 2006. – Vol. 24(2). – P.129-139.
  5. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Calderhead R.G. Polychromatic light similar to the terrestrial solar spectrum without its UV component stimulates DNA synthesis in human peripheral blood lymphocytes in vivo and in vitro. Photochemistry Photobiology. – 2006. – Vol. 82(5). – P.1301-1308.
  6. Zhirnov V. A., Zhevago N.A, Giga I. V., Danilova-Perley V. I., Miloradova, S. N. Modern phototherapy technology in sports medicine, rehabilitation medicine and rehabilitation. Methodical recommendations. Manual for doctors // 2006. - 40 p.
  7. Zhevago NA, Samoilova KA, Davydova NI, Bychkova NV, Glazanova TV, Chubukina ZhV, Buiniakova AI, Zimin AA.The efficacy of polychromatic visible and infrared radiation used for the postoperative immunological rehabilitation of patients with breast cancer. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. – 2012. – Vol.4. – P.23-32.
  8. Samoilova KA, Zimin AA, Buinyakova AI, Makela AM, Zhevago NA. Regulatory systemic effect of postsurgical polychromatic light (480-3400 nm) irradiation of breast cancer patients on the proliferation of tumor and normal cells in vitro. – Photomedicine and Laser Surgery. –2015. – Vol. 33(11). – P.555-563.