ANTI-AGING

Február 2016

Prezident Rumunskej asociácie pre anti-aging Vedúci dermatólóg kliniky Lasermed

URÝCHLITE HOJENIE A ZMIERNITE POOPERAČNÉ ZÁPALY S POMOCOU SVETLA BIOPTRON

Autor: Bogdan Dimitrie Niculae, Prezident Rumunskej asociácie pre anti-aging.

Na našej dermatologickej klinike úspešne používame terapiu svetlom BIOPTRON už veľa rokov. Prístroj na liečbu svetlom používame u detí a dospelých ako doplnkovú liečbu na zmiernenie bolesti a urýchlenie hojenia pri rôznych zdravotných problémoch ako sú: kožné problémy, stavy pred a po liečbe a poranenia.

Prístroj používame ako monoterapiu a/alebo doplnkovú liečbu pri zotavovaní po rôznych dermatologických a estetických zákrokoch, pretože BIOPTRON dokázateľne:

  • Zlepšuje mikrocirkuláciu;
  • Harmonizuje metabolické procesy;
  • Posilňuje imunitný systém;
  • Podporuje regeneračné a opravné procesy v organizme;
  • Podporuje hojenie poranení;
  • Zmierňuje bolesť a znižuje jej intenzitu;
  • Redukuje zápaly.

Terapiu svetlom používame pri všetkých úkonoch v oblasti anti-aging, pred a po mezoterapii, po lipolýze a tiež po chirurgických dermatologických zákrokoch na podporu hojenia a zníženie pooperačných zápalov. Vďaka aplikácii terapie svetlom po zákrokoch, sa najmä u pacientov s tmavšími typmi pokožky znižuje riziko zápalovej hyperpigmentácie až o 40 %.

Polarizované svetlo na našej klinike používame aj ako doplnkovú terapiu pri liečbe vlasov a po transplantácii vlasov. Na bunkovej úrovni môžu zápaly zvyšovať lokálny prietok krvi a uvoľňovať zápalové faktory, ktoré podporujú zásobovanie krvi vo folikuloch. V normálnom kožnom tkanive, anagénovú fázu sprevádza folikulárna angiogenéza, ako aj zvýšené množstvo cievnych endoteliálnych rastových faktorov vo vonkajších koreňových puzdrových keratinocytoch.

Táto vaskulatúra rapídne klesá v katagénnej fáze. Preto zvýšená vaskulatúra, vyvolaná zápalom, môže podporiť rozmnoženie zdravých folikulov. A navyše, tepelný šok, spojený s nedostatkom tepelnej energie, môže zvýšiť tvorbu proteínov teplotného šoku typu HSP-27, ktoré sa podieľajú na raste folikulárnych kmeňových buniek a na ich diferenciácii.

Liečba rán, spojená s tepelným zranením, tiež môže prispieť k rastu vlasov. Dokázalo sa, že pri poraneniach u geneticky normálnych dospelých myší sa vlasové folikuly de novo tvoria z kmeňových buniek epidermy mimo folikulov. Medzi ďalšie prostriedky na liečbu rán, spojené s rastom vlasov patrí polypeptid tymozín beta-4 a cyklopentyladenozín. Vďaka úspechom terapie svetlom BIOPTRON na našej klinike, pacientom po transplantácii vlasov taktiež odporúčame, aby pokračovali v liečbe v domácom prostredí každý deň v trvaní minimálne troch mesiacov.