BIOPTRON 2

PAG-880

BIOPTRON 2

BIOPTRON 2 A JEHO VLASTNOSTI

Prístroj terapie svetlom BIOPTRON 2 bol primárne vyvinutý pre zdravotníckych odborníkov. V ponuke zahŕňa rôzne stojany (profesionálny, y-stojan, nástenný stojan), pre čo najvhodnejšie prispôsobenie prístroja individuálnym potrebám klientov. Jednoduché nastavenie umožňuje pohodlné ošetrenie pacientov a je praktické aj pre obsluhujúci zdravotnícky personál. Na kontrolnom paneli sa dá jednoducho nastaviť čas ošetrenia až na 95 minút, ktoré možno rozdeliť do niekoľkominútových fáz. Priemer filtra (cca 15 cm) umožňuje ošetrenie veľkých oblastí na tele, vďaka čomu je terapia týmto prístrojom aj časovo veľmi efektívna.

RÝCHLY A BEZPEČNÝ S JEDNODUCHÝM POUŽITÍM

Požiadajte o prezentáciu
 

Technické údaje

Vlnová dĺžka
480 - 3400 nm
Stupeň polarizácie
>95% (590 - 1550 nm)
Špecifická hustota energie
priem. 40 mW/cm2
Energia svetla za minútu
priem. 2,4 J/cm2
Intenzita svetla
min. 10 000 lux
CE značenie
CE0197
Hmotnosť bez stojana
4,3 kg
Hmotnosť so stojanom
xxxxxx
Zdroj napätia
100-240 V~ 50/60 Hz
Príkon
1,4-1,0 A
Dimensions

Doplnky Bioptronu 2


DOPLNKY BIOPTRONU 2

Domáci stojan BIOPTRON 2 (alebo Y-stojan) (kód: PAG-880-SET-2)

BIOPTRON 2 je k dispozícii s podlahovým stojanom, ktorý umožní optimálne nastavenie a pohodlné ošetrenie celého tela podľa individuálnych potrieb klientov.

Vlastnosti

  1. Absolútna bezpečnosť
  2. Jednoduchý prenos
  3. Poskytuje pohodlnú a relaxačnú terapiu
  4. Zaklápací bezpečnostný systém
  5. Dokáže pokryť všetky časti tela
  6. Užívateľsky prívetivé skladanie a nastavenie

POUŽÍVANIE

Terapia svetlom BIOPTRON sa vykonáva podľa individuálnych potrieb. Dĺžka trvania jedného sedenia a priebeh celého ošetrenia závisí najmä od vášho zdravotného problému a od stavu ošetrovaného miesta. Ošetrenie svetlom BIOPTRON trvá iba niekoľko minút, 1-2-krát denne, v závislosti od zdravotného problému. Terapiu svetlom BIOPTRON by ste mali vykonávať vtedy, keď máte čas relaxovať a užívať si jej biostimulačné účinky.

Jediné čo musíte urobiť je riadiť sa týmito jednoduchými krokmi:

Vyzlečte sa, odstráňte obväzy či náplaste prekrývajúce ošetrované miesto a jemne ho vyčistite.
Uvoľnite sa a nasmerujte svetlo na ošetrované miesto. Prístroj držte v uhle 90°, vo vzdialenosti približne 10 cm. Svetelný lúč by sa počas ošetrenia nemal pohybovať.
Používajte BIOPTRON jeden až dvakrát denne, napr. každé ráno a/alebo večer, v trvaní 4-10 minút, podľa pokynov lekára.
Postup opakujte aj pri ošetrení ostatných častí tela.
Po skončení terapie prístroj odpojte od zdroja elektrickej energie!

DOPLNKOVÉ PRODUKTY PRE VAŠU POHODU