Zápalové ochorenia

September 2015

Riaditeľ katedry a zástupca rektora Národná lekárska akadémia pre postgraduálne štúdium, Ministerstvo zdravotníctva, Ukrajina

LIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ UŠÍ, NOSA, OČÍ A SLIZNICE ÚST

Profesor Kosakovskij, hlavný odborník na terapiu svetlom

Zápalové reakcie sa skúmajú u mnohých ochorení. Takýto typ reakcie na poranenia tkanív predstavuje súbor vaskulárno-tkanivových zmien, ktorých funkciou je obmedziť oblasť poškodenia a odstrániť patogénne zložky (alebo predísť ich rozšíreniu). Protizápalové účinky polychromatického a monochromatického polarizovaného svetla BIOPTRON má dve fázy. V prvej fáze (keď sa zápal rozvíja), sa stimuluje proces tvorby reaktívneho kyslíka v bunkových membránach, dochádza k uvoľňovaniu cytokínov (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), ktoré podporujú zápaly a zvyšujú peroxidáciu. Dochádza k poškodeniu cievnych stien, k obmedzeniu zrážanlivosti krvi a k zhlukovaniu buniek na stenách ciev. Súčasne sa aktivujú ochranné antioxidanty, ktoré do istej miery potláčajú škodlivé procesy.

Po opakovanej aplikácii svetla BIOPTRON dochádza k lokálnej vazodilatácii a k tvorbe arteriálnej hyperémie. Zvyšuje sa obsah rastového (cievneho endoteliálneho) faktora v prípade angiogenézy a dochádza k zvýšenej migrácii endoteliálnych a kmeňových buniek. Nárast mikrocievok a zvýšená mikrocirkulácia vedie k lepšiemu okysličeniu stagnujúcich oblastí so zameraním na zápaly a k eliminácii odpadových látok. Polarizované svetlo vyvoláva poslednú fázu zápalu, regeneráciu a spontánny ústup celého procesu. Týmto sa zvyšuje tvorba protizápalových hormónov, protizápalového cytokínu IL-10, ktorý pretvára rastový faktor TGF-β. Sprievodné proteíny (HSP-70), ktoré obnovujú priestorovú štruktúru proteínovej molekuly v rane narastajú. Týmto dochádza k stimulácii rozdelenia mnohých typov buniek (fibroblasty, monocyty, lymfocyty, endoteliálne a kmeňové bunky, tymocyty, myocyty, chondrocyty, keratinocyty, osteoblasty a iné). Dochádza k aktivácii komponentov dýchacieho reťazca (cytochrom-c-oxidáza, flavoproteíny a adenínnukleotidy) a k zvýšeniu obsahu adenozín trifosfátových mitochondrií. Podpora regenerácie periférnych nervov, receptorov a synapsií predchádza rozvoju neurogénnej dystrofie. Zápalové ohnisko sa postupne zmenšuje a presúva z periférnej do centrálnej oblasti, zničené tkanivo je nahradené novým, alebo jazvovým tkanivom.

Polarizované svetlo aktivuje spúšťacie mechanizmy zápalovej reakcie a počas obnovy štruktúry a funkcie poškodeného tkaniva ju v neskorších fázach brzdí. V niektorých prípadoch môže svetlo BIOPTRON spôsobiť opravné procesy pri poraneniach, a môžeme ho považovať za prostriedok monoterapie.

Klinické výskumy, vykonané Národnou akadémiou lekárstva pri Ministerstve zdravotníctva v Kyjeve, ako aj Štátnou univerzitou lekárstva v Kijeve a Odese a poprednými lekárskymi inštitúciami na Ukrajine, odhalili účinky svetla BIOPTRON pri liečbe ochorení sprevádzaných zápalmi, bolesťou, zníženou imunitou, kŕčami, opuchmi, neurózou, polytraumou a pri poraneniach.

Zo širokej škály publikácií o terapii svetlom BIOPTRON majú najväčší význam vedecké dizertácie. Ich autori musia uskutočniť výskum v súlade s predpísanými pravidlami a postupmi, po ktorom je možné výsledky uverejniť v popredných odborných časopisoch a následne prejsť zložitým výberom, výsledkom ktorého je verejná obhajoba základných ustanovení. Témy odborných dizertácií o terapii svetlom BIOPTRON sú nasledovné:
 • Chronický zápal hornej čeľuste v dôsledku ožiarenia;
 • Immunitný stav pri bronchiálnej astme v kombinácii s chronickým únavovým syndrómom;
 • Dýchacie problému u detí v dôsledku ožiarenia;
 • Poruchy adaptability u detí (vrátane akútnych dýchacích vírusových ochorení);
 • Prevencia a liečba infikovaných rán v pôrodníctve;
 • Hnisavo-septické komplikácie u drogovo závislých a u prípadov s AIDS;
 • Chronická posttraumatická osteomyelitída dlhých kostí končatín;
 • Experimentálne odstupňované popáleniny a monoterapia svetlom BIOPTRON;
 • Bronchiálna astma a indikátory vydychovaného kondenzátu na pozadí imunoterapie;
 • Bronchiálna astma a komplikácie v oblasti horných dýchacích ciest na pozadí imunoterapie;
 • Generalizovaný zápal zubného tkaniva s kryodeštrukciou;
 • Postupujúca kožná choroba (herpes zoster);
 • Reproduktívne funkcie u pacientiek s diagnózou endometriosis genitalis;
 • Ukazovatele nedostatočnej cirkulácie u encefalopatie a hemostázie;
 • Neuro-humorálne mechanizmy systémových účinkov u fyzikálnych faktorov elektromagnetického pôvodu (vrátane ochorení prostaty);
 • Vegetatívno-cievne a neurologické poruchy u šoférov nákladných áut;
 • Poruchy laktácie u žien s tehotenskou anémiou;
 • Ektópia krčka maternice u bezdetných žien;
 • Poruchy vazoregulačného, hemodynamického a imunitného systému v prípade chronickej glomerulonefritídy.
Široké spektrum dokázaných účinkov terapie svetlom BIOPTRON upozorňuje na jeho vysokú klinickú perspektívu.