Lekárske okienko

BIOPTRON je medzi všeobecnými lekármi, dermatológmi, plastickými a estetickými chirurgami, športovými lekármi a ďalšími lekárskymi odborníkmi lídrom v oblasti liečebnej terapie svetlom. Od objavenia liečivých účinkov BIOPTRONU pred 30 rokmi, sa spektrum jeho použitia rozširuje na stále viac zdravotných problémov.

BIOPTRON 2 (obrázok vpravo) počas používania na estetickej klinike NEODERME vo Francúzsku.
Tri zdravotnícke prístroje z radu BIOPTRON sú ideálne na použitie klientami v ambulanciách a v domácom prostredí.