Hyperlight Eyewear

Júl 2019
Výrobky
Aby boli účinky svetla optimálne, mali by byť fotóny symetricky usporiadané tak ako biomolekuly v tele. Jedine potom môžu byť rýchlo a účinne rozpoznané na prvý pohľad.

Đuro Koruga

Informácie

Sme svetelné bytosti, pretože naše telo je od prírody elektromagnetickej povahy. Vzduch, voda a jedlo sú nevyhnutné predpoklady pre udržanie a zachovanie elektromagnetizmu nášho tela. Bez vzduchu môžeme žiť 3 - 5 minút, bez vody 9 -12 dní a bez jedla 40 - 48 dní, ale bez elektromagnetizmu (svetla) by sme neprežili ani chvíľu! V okamihu, keď elektromagnetizmus zmizne, dôjde k zániku synchronizovanej elektromagnetickej aktivity buniek a bunky odumrú a telo prestane fungovať ako biologický systém.

Vplyv svetla na ľudské telo je nesmierne dôležitý. "Hra svetla a tmy" ovplyvňuje mozog, sekréciu hormónov, telesnú teplotu, krvný tlak, pohybové aktivity, spánkový cyklus, metabolizmus atď. Jeffrey Hall, Michael Rosbash a Michael Young študujú tento jav takmer 30 rokov a v roku 2017 im za ich objavy mechanizmov, ktoré riadia cirkadiánny rytmus, bola udelená Nobelova cena.

Svetlo pomocou mozgu ovplyvňuje fungovanie nášho tela (vylučovanie hormónov, striedanie spánku a bdenia, metabolizmus, krvný tlak, telesnú teplotu, pohybové aktivity atď.). Aby naše telo fungovalo normálne, malo by mať svetlo dostatočnú energiu a fotóny by mali byť štrukturované a symetricky usporiadané na základe uhlových momentov hybnosti ako biomolekuly tak, aby mohlo na kvantovej úrovni dochádzať k rozpoznaniu rezonancie, ktorého výsledkom je nastolenie harmónie v celom tele.

Celý článok nájdete v časopise Galaxy.