PerioSafe® TEST

PNK-1005

INDIKÁTOR ZDRAVIA

PerioSafe® je prvý komerčne dostupný aMMP-8 test pre kontrolu orálneho zdravia na imunologickej úrovni. Viac ako 200 štúdií v odbore stomatológia a 800 štúdií v odbore medicíny preukazuje prognostický význam tohto biomarkeru. PerioSafe® prináša lekárom a stomatológom diagnostický nástroj pre včasnú detekciu aktívnej degenerácie parodontu. To im potom umožňuje začať liečbu v pravý čas. Test na aMMP-8 je vysoko prediktívny a presný. Preukázaná citlivosť a špecificita umožňuje presnú predikciu skrytého zápalu a aktívnu deštrukciu kolagénu v podďasnovom tkanive. PerioSafe® test na aMMP-8 je registrovaný pod značkou CE, je bezpečný a jeho použitie je veľmi jednoduché.

Výsledky sú k dispozícii do 5 – 10 minút.

Požiadajte o prezentáciu