Hyperlight Optics BIOPTRON

PAG-960-FFK

Hyperlight Optics BIOPTRON MedAll


PAG-990-FFK

Hyperlight Optics BIOPTRON Pro1


Quantum medicine


Hyperpolarizáciou liečebného svetla BIOPTRON - HPL (harmonizované svetlo s dokonale usporiadanými fotónmi) je nový revolučný prvok, ktorý vďaka mimoriadnej a jedinečnej molekule C60, známej ako fullerén, umožnil pozmeniť technológiu svetla BIOPTRON.

Všetko začalo ako astrochemický projekt zameraný na analýzu štruktúry vesmíru a nebeských telies v kozmickom priestore a skončilo zásadným prielomom v chémii uhlíka: objavom tretej, úplne novej alotropickej formy elementárneho uhlíka v prírode, fascinujúceho fullerénu C60 (ďalšími dvoma formami uhlíka v prírode sú tuha a diamant).


Tento náhodný objav fullerénu, za ktorý bola v roku 1996 udelená Nobelova cena za chémiu, bol začiatkom vzniku nového odboru vo výskume, ktorý sa zameriava na uhlíkové nanoštruktúry a predstavuje svetu nové symetrické nanomateriály, čím otvára úplne novú kapitolu v oblasti nanotechnológie a nanomedicíny. Štúdium týchto mimoriadnych vlastností fullerénu priviedlo vedcov a technických odborníkov k tomu, aby sa začali zamýšľať nad rozmanitými možnosťami použitia, ktoré by C60 mohla mať (z mnohých príkladov uveďme aspoň niekoľko: napr. nové druhy liečby rakoviny, ľahké akumulátory, či výkonné raketové palivá).

Spoločnosť Zepter sa inšpirovala fenomenálnymi optickými vlastnosťami molekúl fullerénu, spojila ich so svojimi poznatkami o biológii života a vytvorila Hyperlight Optics filter, ktorý si nechala patentovať. Tento filter dokáže produkovať hyperpolarizované svetlo BIOPTRON a stáva sa tak predstaviteľom revolučnej svetelnej technológie. Hyperlight Optics filter funguje ako generátor, ktorý premieňa existujúce vertikálne lineárne polarizované svetlo BIOPTRON na formu usporiadaného štruktúrovaného hyperharmonizovaného svetla, ktoré výrazne pozitívne ovplyvňuje naše telo. Hyperharmonizované štruktúrované svetlo* interaguje so štruktúrovanou hmotou**, ktorá zdieľa rovnaké vlastnosti symetrie: HPL prenáša energetický stav ideálnej harmónie C60 do tela, čo vyvoláva harmonizáciu a rovnováhu v energeticky narušených biologických štruktúrach, urýchľuje prirodzené hojenie a regeneračné procesy.

Často citované výroky, že "príroda miluje symetriu", potvrdzujú túto myšlienku: v prírode dochádza k rezonančnej interakcii. Teda ak dve entity majú podobné symetrie, tak harmonizovanejšia entita (ako je HPL) bude mať prevahu a prenesie svoju symetriu na inú entitu (bioštruktúru), obnoví narušené symetrické vlastnosti v biologických štruktúrach a biomolekulách (biomolekuly absorbujú energiu, ktorá je výsledkom elektrických a magnetických charakteristík hyperharmonizovaných fotónov). Pod vplyvom hyperpolarizovaného svetla BIOPTRON sa stimulovaná bunka uzdraví, získa svoju prirodzenú rovnováhu a svoje energetické vlastnosti.

Molekula fullerénu C60 / * HPL je perfektne usporiadané a harmonizované svetlo so štruktúrovanými fotónmi = ** štruktúrovaná hmota (naše telo - 75% biologických štruktúr v ľudskom tele: biomolekuly a bioštruktúry, vodné reťazce a klastre, klathrin, mikrotubuly, kolagén, centrioly, bičíky atď.) má tiež typ symetrie HPL.

Energetic properties of harmonized light interacting and harmonizing our biomolecules