Hyperlight EyewearSvetlo je základná forma elektromagnetickej energie. V rámci kvantovej mechaniky bolo objavené, že svetlo má povahu duálneho správania ako častica a vlnenie zároveň. Táto dualita sa vyskytuje všade v prírode. Počas evolúcie sme sa prispôsobili rozptýlenému slnečnému svetlu, ktoré obsahuje vysoko energetické UV žiarenia a vysoko energetické viditeľné svetlo (od 380 do 450 nm nazývané modrofialové svetlo), ktoré nás udržiava neustálej v pohotovosti.


BIOPTRON vyvinul metódu premeny svetla na pre nás oveľa vhodnejšiu formu svetla. Na základe našej patentovanej technológie a pilotných vedeckých štúdií odporúčame nosiť okuliare Hyperlight Eyewear ako náhradu slnečných okuliarov pre ochranu pred UV žiarením a vysoko energetickým modrým slnečným svetlom, pre možný relaxačný účinok, pre zlepšenie rozhodovacích procesov a ochranu proti škodlivej časti modrofialového svetla vyžarovaného LCD a LED obrazovkami (ako náhradu za okuliare zadržiavajúce modré svetlo).

Dnes trávime viac ako 60% nášho času pred obrazovkami počítačov a mobilných zariadení. Pri prieniku šošovkami okuliarov Hyperlight Eyewear sa umelé biele LED svetlo alebo LED svetlo pochádzajúce z mobilných zariadení a počítačov presúva zo škodlivého UV a modrofialového svetla do priaznivejšieho svetelného spektra a súčasne sa menia na hyperharmonizované. Svetelné spektrum Hyperlight Eyewear dokonale zodpovedá spektru citlivosti oka.